logo

Reality a nehnuteľnosti - komplexná ponuka služieb

Motto: "Čokoľvek robíte, robte z duše ako pre Boha, a nie pre ľudí..." (Kol 3,23)

Predmetom činnosti našej spoločnosti sú komplexné služby v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu všetkých typov nehnuteľností - reality.

Tieto služby zahrňujú:

 • odborné poradenstvo v oblasti nehnuteľností, daňových zákonov, občianskoprávnych vzťahov a súvisiacej legislatívy,
 • obhliadka s odborným posúdením stavu a trhovej ceny nehnuteľnosti,  zabezpečíme vypracovanie znaleckého posudku, prípadne geometrického plánu (ak je to potrebné),
 • zaradenie Vašej nehnuteľnosti do našej databázy a jej inzercia v tlači i na internete,
 • sprístupnenie nehnuteľnosti pre záujemcov - obhliadky v zastúpení   predávajúcich,
 • aktívny výber záujemcov s preskúmaním a vyhodnotením možnosti financovania,
 • vybavenie dokladov z katastra potrebných k realizácii prevodu
 • vybavenie dokladov z obecného úradu, zo súdu, pripadne iných inštitúcií ( napr. pri dedičskom konaní),
 • zabezpečenie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
 • zabezpečenie zápisu nehnuteľností do listu vlastníctva
 • spracovanie zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej, zámennej, alebo darovacej zmluvy, návrhu na vklad, splnomocnení, prípadne iných právnych dokumentov,
 • zabezpečenie výmazu záložných práv z listu vlastníctva,
 • spracovanie nájomnej zmluvy,
 • finalizácia úkonov potrebných k prevodu vlastníckych práv, podpísanie a overenie právnych dokumentov a listín,
 • doručenie kompletnej zložky do podateľne katastra,
 • dohľad nad prebiehajúcim konaním, až po úplné dofinancovanie kúpy a zápis vlastníckych práv na nového majiteľa,
 • vypracovanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti,
 • ďalšie nešpecifikované služby podľa potrieb a požiadaviek zákazníka súvisiacich s našou činnosťou,
 • bezplatný záručný servis na všetky nami poskytnuté služby.

V prípade výhradného zastúpenia našou kanceláriou poskytujeme zľavu z ceny za sprostredkovanie, avšak exkluzivita nie je podmienkou pre spoluprácu.

Pre záujemcov o kúpu, resp. nájom nehnuteľnosti okrem uvedených služieb ponúkame:

 • bezplatné zaradenie do našej databázy záujemcov a cielený výber nehnuteľností podľa Vašich požiadaviek,
 • prednostné informovanie o nových ponukách nehnuteľností pred zverejnením v médiách,
 • preverenie vlastníckych dokladov k nehnuteľnosti,
 • poradenstvo a pomoc pri vybavovaní hypotekárnych úverov prostredníctvom zmluvnej spolupráce s viacerými bankami,
 • výber vhodnej banky, produktu, uzatvorenie úverovej zmluvy,
 • samozrejmosťou je poisťovanie nehnuteľností i osôb s výberom vhodného poistného produktu.

Výhody spolupráce s realitnou kanceláriou...

Neprehliadnite:
Spolupracujeme:

MONTOVANÉ DOMY

A DREVODOMY

_______________

_______________

_______________

 

 

 

Copyright © 2009 Ing. Jaroslav Minár JAVAS, Nitra, tel: +421 903 715 925, tel./fax.: +421 37 650 4729   |   Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk